Відділ освіти, молоді і спорту Покровської районної державної адміністрації

 

На допомогу соціальному педагогу, громадському інспектору

Додаток 1

 

Банк даних про дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах

№ з\п

Прізвище, ім’я, по батькові дитини

Дата

народ-ження

Адреса прожи-вання

Інформація про батьків, соціальний статус дитини

Місце навчання

(навчальний заклад, клас (група)

Дата взяття на облік

Ознаки складних життєвих обставин

Вжиті заходи

Приміт-ка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

ЖУРНАЛ

обліку повідомлень про виявлену дитину чи сім’ю з дитиною/дітьми,

яка має ознаки складних життєвих обставин

 

_______________________________________________________

(заклад освіти)

______________________________________________________
 

Розпочато _________ 20__ р. № ________
 

Закінчено _________ 20__ р. № ________
 

№ з\п

Дата, час надходження повідомлення, вид  повідомлення (усне, письмове)

Від кого надійшло повідомлення (прізвище, ім’я, по батькові, адреса фізичної особи, найменування, місцезнаходження юридичної особи, інше джерело інформації)

Стислий зміст повідомлення (відомості про дитину чи сім’ю з дитиною/дітьми, місцезнаходження, ознаки складних життєвих обставин)

Дата обстеження умов, у яких перебуває дитина чи сім’я з дитиною/ дітьми

Результати перевірки повідомлення про виявлену дитину чи сім’ю з дитиною/ дітьми,

яка має ознаки складних життєвих обставин

Вжиті заходи

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

Бланк закладу освіти

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виявлену дитину чи сім’ю з дитиною/дітьми,

яка має ознаки складних життєвих обставин

(необхідне підкреслити)

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові дитини  та/або членів сім’ї )

 

проживає/перебуває за адресою: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

причина направлення повідомлення (ознаки складних життєвих обставин): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

потреба у вжитті негайних дій:_________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

документи, що додаються: _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

 

___________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові,  підпис, контактний телефон особи, яка направила повідомлення)

_______________________

Дата повідомлення, якщо не зазначено на бланку.

 

 

 

Додаток 4

 

Індивідуальна картка дитини

 

Прізвище, ім’я по батькові дитини  ____________________________________________________________________

Рік, місяць, число народження _________________________________________ 

Домашня адреса______________________________________________________

____________________________________________________________________

Стан здоров`я _______________________________________________________

____________________________________________________________________

Термін перебування в закладі освіти: з ___________________________________

Захоплення, інтереси дитини

____________________________________________________________________

Участь у позаурочних та позашкільних заходах

____________________________________________________________________

Шкідливі звички______________________________________________________

Пропуски занять, уроків (терміни, причини)

____________________________________________________________________

Відомості про батьків (ПІП, професія, місце роботи):

Батько__________________________________________________________________________________________________________________________________

Мати___________________________________________________________________________________________________________________________________

Склад сім’ї: ____________________________________________________________________

Відвідування батьками або особами, які їх замінюють, закладу освіти (як часто, причина звернень, хто був ініціатором зустрічей)___________________

____________________________________________________________________

Житлово-побутові умови  ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Взаємини дитини в сім’ї (із ким із членів сім’ї більше спілкується, до кого більше прихильна) ____________________________________________________

Вживання родичами алкоголю, наркотиків, їхні захворювання

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проблеми родини

____________________________________________________________________

Утечі з дому_________________________________________________________

Проблеми (з точки зору дитини)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Потреби дитини у правовому захисті

__________________________________________________________________________

 

Додаток 5

Індивідуальна картка соціально-психологічного супроводу дитини

 

1.Прізвище, ім’я, по батькові дитини ____________________________________

2.Клас_________________

3.Дата народження_____________

4.Домашня адреса_____________________________________________________

5.Контактні телефони: _______________________________________________

6.Батьки:

мати:_______________________________________________________________

батько:_____________________________________________________________

7.Класний керівник___________________________________________________

8. Запит (від кого, короткий зміст)______________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

9.Згода батьків на здійснення супроводу (дата, підпис) _____________________

____________________________________________________________________

10.Короткий анамнез:  ________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.Інтереси, схильності:_______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

12. Діагностична робота з учнем

 

Дата проведення

Методика (автор, назва, спрямування)

Результат

Рекомендації

 

 

 

 

 

13. Робота з батьками (бесіди, зустрічі, консультації)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

14. Робота з педагогічними працівниками (консультації, рекомендації)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.Результати проведення корекційно-розвивальної роботи з учнем

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

16. Загальні рекомендації ______________________________________________

 

Додаток 6

Індивідуальний план супроводу дитини,

яка потрапила у складні життєві обставини

Прізвище, ім’я, по батькові дитини ___________________________________________

Дата звернення _________________

Координатор випадку_______________________________________________________

Склад тимчасової команди індивідуальної підтримки дитини __________________________________________________________________________

 

Заходи

Відповідальний

Термін

Відмітка про виконання

Результа-тивність

Психологічні

- консультування;

- психолого-педагогічна діагностика;

- корекція та реабілітація;

- мінімізація наслідків травм від жорстокого поводження;

- інше.

 

 

 

 

Соціально-педагогічні

- просвітницька робота з сім’єю та дитиною;

- залучення дитини до позаурочних та позашкільних заходів, гурткової роботи;

- формування у дитини соціально важливих навичок;

- визначення та зниження ризиків впливу соціуму на дитину;

- індивідуальні консультації з навчальних предметів;

- інше.

 

 

 

 

Медичні

- організація медичного огляду

- відновлювальна  терапія;

- психіатрична допомога;

- профілактичні заходи;

- санаторно-курортне лікування;

- медичне спостереження;

- інше.

 

 

 

 

Юридичні

-      допомога у захисті прав та інтересів;

-      представлення інтересів дитини у суді;

-      допомога в оформленні документів, пенсії, опіки тощо;

-      відновлення втрачених документів

 

 

 

 

Економічні (із залученням інших організацій, установ)

- грошова допомога;

- придбання ліків, вітамінів, продуктів харчування, одягу;

- інше.

 

 

 

 

Додаткові заходи (за результатами перегляду результативності плану)

 

 

 

 

 

 

Додаток до СЖО в doc

 

 


 

Методичні рекомендації

щодо здійснення соціально-педагогічної роботи та  соціально-правового захисту дітей, які потрапили в складні життєві обставини

 

 


 

Наказ СЖО 2017

 

 


 

Пільги для багатодітних сімей

(ч. 3 ст. 13 Закону України «Про охорону дитинства»):

- 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. м. загальної площі житла на кожного члена сім'ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. м. на сім'ю); 

- 50-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб. Площа житла, на яку надається знижка при розрахунках плати за опалення, становить 21 кв. м. опалюваної площі на кожного члена сім'ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. м. на сім'ю;

- 50-відсоткова знижка вартості палива, у тому числі рідкого, у разі якщо відповідні будинки не мають центрального опалення; 

- позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонентна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50 % від затверджених тарифів;

- пільги щодо плати за користування житлом (квартирної плати), комунальними послугами та вартості палива надаються багатодітним сім'ям незалежно від виду житла та форми власності на нього.

Пільги дітям з багатодітних сімей

(ч. 4 ст. 13 Закону України «Про охорону дитинства» )

  • безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;
  • щорічне медичне обстеження в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, а також компенсація витрат на зубопротезування;
  • першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
  • безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, незалежно від відстані та місця проживання;
  • безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей".

Діти з багатодітних сімей, у складі яких є п'ятеро і більше дітей віком до 23 років із таких сімей звільняються від плати за навчання у вищих навчальних закладах державної та комунальної форми власності усіх рівнів акредитації за умови, що певний освітньо-кваліфікаційний рівень вони здобувають вперше (ч.10 ст.19 Закону України «Про охорону дитинства»).

Крім цього, окремі види пільг передбачені іншими законами, зокрема:

  • матері, які народили п'ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, мають право на отримання пенсії за особливі заслуги перед Україною (при цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку) у випадку виходу на пенсію за віком, за інвалідністю, по втраті годувальника та за вислугою років у розмірі від 35 до 40 % прожиткового мінімуму ( п. 1 ст. 1 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»);
  • жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину; одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст. 182-1 Кодексу законів про працю України, ст. 19 Закону України «Про відпустки». За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки, її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів. Ця відпустка надається понад щорічні відпустки і переноситься на інший період або продовжується у порядку, визначеному Кодексом законів про працю;
  • платник податку, який має і виховує трьох або більше дітей, має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 200 % від половини суми мінімальної заробітної плати у розрахунку на кожну таку дитину (ст. 6 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб»);
  • сім'ї, які мають п'ятьох і більше дітей, та у разі народження у однієї жінки одночасно трьох і більше дітей, мають право на позачергове отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення а також позачергове право отримання житлового приміщення відповідно до ст. 46 Житлового кодексу України (ст. 11 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення»). 

Батькам і дітям з багатодітних сімей видаються відповідні посвідчення. Строк дії посвідчень визначається окремо для кожної багатодітної сім'ї. Дітям з багатодітної сім'ї посвідчення видаються з шести років. При досягненні дитиною 14-річного віку в посвідчення вклеюється нова фотокартка.