Відділ освіти, молоді і спорту Покровської районної державної адміністрації

 

Погода в Україні Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Про відділ

 

Основні завдання і пріоритетні напрямки роботи

 

1.  При плануванні роботи на навчальний рік передбачити  заходи щодо реалізації  ІІІ етапу районної науково – методичної проблеми "освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства" . 

 

2. Спрямувати діяльність ЗДО, ЗЗСО, ПНЗ на піднесення рівня професійної  компетентності педагогів у процесі реалізації науково-методичної  проблеми району та проблем  закладів освіти.

 

3. Діяльність методичного кабінету спрямувати на якісне науково – методичне забезпечення модернізаційних процесів:

 •   дошкільної освіти;
 • забезпечення рівного доступу до якісної освіти;
 • впровадження державних стандартів;
 • впровадження інноваційних технологій навчання, виховання й управління;
 • розвиток творчої активності педагогічних кадрів, створення сприятливих умов для самореалізації;
 • належний науково – методичний супровід районних програм;
 • подальшої розбудови системи моніторингових досліджень.

                                                                                             

 1. Активізувати роботу щодо включенню  методистів, педагогічних колективів, керівників шкіл, вчителів у пошукову, експериментально – дослідницьку діяльність, реалізацію їх творчого потенціалу, більш широкого висвітлення досвіду, творчих знахідок  освітян району у фахових  виданнях.

 

5. Спрямовувати й координувати спільну діяльність методистів, керівників районних методичних формувань, директорів і заступників директорів ЗНЗ щодо вивчення, узагальнення, поширення, впровадження перспективного педагогічного досвіду з питань організації методичної роботи з педагогічними кадрами, піднесення якості навчання, виховання учнів.

                                                                                                    

    6. Продовжити навчання методистів РМК, педагогічних працівників ЗЗСО району основам ІКТ.

 

   7. Працівникам РМК забезпечити якісне вивчення перспективного педагогічного досвіду відповідно до фаху (згідно з планом роботи РМК) та випуск друкованої  продукції.

 

  8. Організація наступності навчально-виховної роботи між дошкільною та початковою, початковою та базовою школами.

 

 1.  Створення умов для виконання районних програм та проектів.
 1. Посилення мовної, інформаційної, екологічної, економічної, правової підготовки учнів.

 

 1.  Забезпечення якісного медико-педагогічного контролю за станом навчально-виховного процесу в закладах освіти; створення в навчально-виховних закладах середовища, що сприяє збереження здоровя учнів та вчителів.

 

 1. Забезпеченяи  100% підвезення учнів та вчителів району до місць навчання та в зворотньому напрямку

 

 1. 100% охоплення гарячим харчуванням дітей дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів

 

 1. Створення сучасної матеріально-технічної бази для системи освіти, забезпечення умов для розвитку індустрії сучасних засобів навчання(навчально-методичних, електронних, технічних, інформаційно-комунікаційних ).