Відділ освіти, молоді і спорту Покровської районної державної адміністрації

 

Про відділ

Основні завдання методичної служби на 2019-2020 н.р.

 

   Методичний кабінет і педагогічні колективи у 2019-2020 н.р. завершують роботу над методичним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» (V етап) та спрямовують сили на вирішення таких актуальних завдань:  

 • продовження розвитку методичного кабінету як науково-методичного, інформаційного та координаційного центру організації самоосвітньої навчальної діяльності педагогів, акумуляції та трансформації досвіду;

 • здійснення методичного супроводу педагогічних працівників закладів освіти щодо модернізації освітнього процесу в контексті Закону України «Про освіту», Концепції «Нова українська школа»;

 • узагальнити досвід роботи відділу освіти та педагогічних колективів по роботі на v етапі над методичним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»;

 • активізація науково-дослідницької роботи учнів і вчителів шляхом встановлення тісних зв’язків і співпраці навчальних закладів з вищими навчальними закладами, обласним  відділеннями МАН, КЗВО «ДАНО»;

 • посилення методичної роботи з педагогічними працівниками дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів щодо організації роботи з дітьми  5-річного віку;

 • навчання молодих педагогічних працівників;

 • вивчення, узагальнення та систематизацію передового педагогічного досвіду, його апробацію, поширення та впровадження в закладах освіти;

 • систематичне оновлення системи роботи, постійне впровадження інноваційних форм та методів роботи;

 • реалізацію державних стандартів у галузі освіти;

 • організацію роботи із талановитими та обдарованими учнями, організацію та проведення предметних олімпіад, конкурсів, наукових турнірів, фестивалів, змагань;

 • організацію та проведення в районі методичних заходів, зокрема семінарів, майстер-класів, конференцій, фахових конкурсів тощо;

 • координацію діяльності районних методичних формувань педагогів;

 • вирішення проблеми наступності на різних ступенях навчання шляхом використання інноваційних засобів і прийомів;

 • постійне удосконалення рівня володіння педпрацівниками ІКТ і розширення використання ІКТ  в освітньому процесі, методичній роботі та управлінській діяльності; 

 • оптимізація роботи методичної та психологічної служб щодо виявлення та підтримки обдарованих учнів, надання кваліфікованої професійної допомоги вчителям, які працюють з обдарованими дітьми;

 • здійснення організаційних і методичних заходів по підготовці педагогів і учнів  до ЗНО;

 • упровадження науково обгрунтованого моніторингу освітнього процесу, використання результатів аналізу для корекції науково-методичної роботи з керівними та педагогічними кадрами; проведення моніторингових досліджень місцевого та регіонального рівнів (спільно із ДАНО) і здійснення аналітико-прогностичної діяльності за результатами моніторингових  досліджень якості освіти;

 • продовження організаційно-методичної підготовки умов для інклюзивного навчання в закладах дошкільної та загальної середньої освіти дітей з  особливими освітніми потребами;

 • активізація роботи психологічної служби системи освіти  шляхом поліпшення психологічного супроводу учнів закладів освіти, вихованців дошкільних навчальних закладів; спрямування діяльності на підготовку дитини до самостійного життя, підтримку дітей вразливих категорій, посилення ролі  превентивної та корекційної роботи як з учнями, так і з членами їх родин.

 


 

Основні завдання і пріоритетні напрямки роботи

 

1.  При плануванні роботи на навчальний рік передбачити  заходи щодо реалізації  ІІІ етапу районної науково – методичної проблеми "освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства" . 

 

2. Спрямувати діяльність ЗДО, ЗЗСО, ПНЗ на піднесення рівня професійної  компетентності педагогів у процесі реалізації науково-методичної  проблеми району та проблем  закладів освіти.

 

3. Діяльність методичного кабінету спрямувати на якісне науково – методичне забезпечення модернізаційних процесів:

 •   дошкільної освіти;
 • забезпечення рівного доступу до якісної освіти;
 • впровадження державних стандартів;
 • впровадження інноваційних технологій навчання, виховання й управління;
 • розвиток творчої активності педагогічних кадрів, створення сприятливих умов для самореалізації;
 • належний науково – методичний супровід районних програм;
 • подальшої розбудови системи моніторингових досліджень.

                                                                                             

 1. Активізувати роботу щодо включенню  методистів, педагогічних колективів, керівників шкіл, вчителів у пошукову, експериментально – дослідницьку діяльність, реалізацію їх творчого потенціалу, більш широкого висвітлення досвіду, творчих знахідок  освітян району у фахових  виданнях.

 

5. Спрямовувати й координувати спільну діяльність методистів, керівників районних методичних формувань, директорів і заступників директорів ЗНЗ щодо вивчення, узагальнення, поширення, впровадження перспективного педагогічного досвіду з питань організації методичної роботи з педагогічними кадрами, піднесення якості навчання, виховання учнів.

                                                                                                    

    6. Продовжити навчання методистів РМК, педагогічних працівників ЗЗСО району основам ІКТ.

 

   7. Працівникам РМК забезпечити якісне вивчення перспективного педагогічного досвіду відповідно до фаху (згідно з планом роботи РМК) та випуск друкованої  продукції.

 

  8. Організація наступності навчально-виховної роботи між дошкільною та початковою, початковою та базовою школами.

 

 1.  Створення умов для виконання районних програм та проектів.
 1. Посилення мовної, інформаційної, екологічної, економічної, правової підготовки учнів.

 

 1.  Забезпечення якісного медико-педагогічного контролю за станом навчально-виховного процесу в закладах освіти; створення в навчально-виховних закладах середовища, що сприяє збереження здоровя учнів та вчителів.

 

 1. Забезпеченяи  100% підвезення учнів та вчителів району до місць навчання та в зворотньому напрямку

 

 1. 100% охоплення гарячим харчуванням дітей дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів

 

 1. Створення сучасної матеріально-технічної бази для системи освіти, забезпечення умов для розвитку індустрії сучасних засобів навчання(навчально-методичних, електронних, технічних, інформаційно-комунікаційних ).