Відділ освіти, молоді і спорту Покровської районної державної адміністрації

 

Соціальний захист

НАКАЗ

Про  затвердження Плану заходів

щодо  виявлення, реагування на 

випадки домашнього насилля

 

   Відповідно до статті 11 Закону України «Про запобігання  та протидію домашньому насильству» від 07 грудня 2017 року, постанови Кабінету  Міністрів України від 22 серпня 2018 року №658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, з метою забезпечення   комплексного інтегрованого підходу щодо подолання насильства, сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від насильства, та ефективного реагування на факти насильства 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Розробити та затвердити План заходів  щодо виявлення, реагування на 

випадки домашнього насилля, що додається.

2. Керівникам ЗЗСО Покровського району (Лобань М.В., Чечель І.В., Тицька Л.А.,  Безрідня Л.В.), керівникам ЗЗСО виконкому Великомихайлівської сільської ради (Тягнибіда В.М. (за згодою), Семенюта О.І. (за згодою), тимчасово виконуючій обов’язки директора Кіріченко З.М. (за згодою):

2.1. Забезпечити  виконання Плану заходів  щодо виявлення, реагування на  випадки домашнього насилля.

2.2.Призначити уповноважену особу  з – поміж працівників закладу освіти для здійснення невідкладних заходів реагування у випадках виявлення фактів насильства та отримання  заяв/повідомлень від постраждалої особи/осіб.

3. Контроль за виконання даного наказу покласти на методиста РМК   Кучеряву М.В.

 

***

 

План заходів

щодо виявлення, 

реагування на випадки домашнього насилля 

 

№ з/п

Назва  заходу

Дата

Відповідальний

1.

Довести до  відома заступників директорів з виховної  роботи, громадських інспекторів, батьківської  громадськості Методичні рекомендації щодо виявлення,  реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та службами

 

До 25.10.2019 року 

Відділ освіти,

молоді і  спорту райдержадміністрації           Керівники ЗЗСО

2.

Розробити та провести  цикл заходів щодо вивчення та популяризації серед учнів та батьків конвенції  ООН про права дитини

 

Постійно

Відділ освіти,

молоді і  спорту райдержадміністрації           Керівники ЗЗСО

3.

Забезпечити систематичне оновлення  банку даних сімей , де існують випадки вчинення насильства в сім’ї або виникає реальна загроза його вчинення.

 

Постійно

Відділ освіти,

молоді і  спорту райдержадміністрації           Керівники ЗЗСО

 

4.

Пропагувати під час навчально – виховного процесу формування  навичок здорового способу життя серед учнівської молоді

 

Постійно

Відділ освіти,

молоді і  спорту райдержадміністрації           Керівники ЗЗСО

5.

Проводити   просвітницькі заходи  з питань підготовки до сімейного життя,  планування сім’ї та попередження насильства в сім’ї

 

Постійно

Відділ освіти,

молоді і  спорту райдержадміністрації           Керівники ЗЗСО

6.

Проводити індивідуальну роботу  з особами «групи ризику» з питань попередження насильства в сім’ї

 

Постійно

Відділ освіти,

молоді і  спорту райдержадміністрації           Керівники ЗЗСО

7.

Розробляти та розповсюджувати  інформаційні матеріали з питань рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, попередження насильства в сім’ї  та запобігання торгівлі людьми.

 

Постійно

Відділ освіти,

молоді і  спорту райдержадміністрації           Керівники ЗЗСО

8.

Створити  інформаційний  стенд на якому має  бути розміщено контактну  інформацію уповноваженої особи закладу,  організацій та установ, служб підтримки постраждалих осіб, до яких слід звернутися у випадках  домашнього насильства.

 

До 04.11.2019 року

Відділ освіти,

молоді і  спорту райдержадміністрації           Керівники ЗЗСО

9. 

Організувати з  учасниками освітнього процесу  інформаційно – просвітницькі заходи з питань запобігання та протидії насильству.

 

Постійно

Відділ освіти,

молоді і  спорту райдержадміністрації           Керівники ЗЗСО

10.

Здійснювати  організацію соціально – психологічного супроводу постраждалих.

 

Постійно

Відділ освіти,

молоді і  спорту райдержадміністрації           Керівники ЗЗСО

 

 


 

Методичні рекомендації

громадським інспекторам

з питань охорони дитинства

 

Основні завдання по роботі з дітьми пільгового контингенту

 1. Створення сприятливих умов для  фізичного, психічного, соціального  і духовного розвитку дітей, забезпечення їх правового та соціального захисту.
 2. Формування гармонійного розвиненої особистості, громадянина, здатного до повноцінної життєдіяльності в усіх сферах освіти, науки і культури.
 3. Профілактика захворюваності, дитячого травматизму, оволодіння знаннями з основ безпеки життєдіяльності, розвиток критичного мислення щодо збереження та відновлення здоров’я.
 4. Проведення радикальних заходів щодо запобігання інфекційним і паразитарним захворюванням.
 5. Здійснення заходів щодо профілактики злочинності, алкоголізму і куріння серед дітей.
 6. Реалізація наукових розробок, спрямованих на вирішення актуальних проблем дитинства.

 

Основні напрямки роботи з реалізації завдань

 1. Поліпшення умов розвитку, виховання, реалізація творчих здібностей дитини.
 2. Сприяння повноцінному харчуванню дітей пільгового контингенту.
 3. Поліпшення умов для дітей, які перебувають в особливо складних і надзвичайних умовах.
 4. Поліпшення стану здоров’я шляхом профілактики захворювань та оздоровлення дітей.
 5. Організація  повноцінного дозвілля дітей, розвиток їх природних здібностей.
 6. Забезпечення дітям повноцінної участі у всіх сферах діяльності відповідно до їх віку.
 7. Діагностико – психологічне обстеження.
 8. Надання адресної допомоги дітям, що перебувають в особливо складних матеріальних умовах.

 

Алгоритм роботи з дітьми пільгового контингенту

 1. Виявлення учнів пільгового контингенту.
 2. Обстеження житлово–побутових умов проживання дітей пільгового контингенту, складання актів.
 3. Збір об’єктивних даних, що підтверджують належність дітей до пільгової категорії.
 4. Ведення систематичного обліку роботи з дітьми.
 5. Відвідування дітей удома, вивчення психологічного клімату в сім’ї, виявлення потреб сім’ї.
 6. Виявлення взаємовідносин учнів в колективі, і мікроколективі, міжгрупові зв’язки (соціометрія, тестування тощо).
 7. Вивчення морально–психологічного клімату в класі.
 8. Вивчення індивідуальних психологічних якостей дітей (тестування, анкетування тощо).
 9. Складання психолого–педагогічної характеристики учня, що належить до пільгової категорії.
 10. Вивчення ступеня дотримання вчителями педагогічного такту, делікатності в спілкуванні з учнями, дотримання педагогічної етики.
 11. Контроль за відвідуванням уроків, контроль харчування, медичних оглядів.
 12. Контроль за станом здоров’я, формування засад здорового способу життя.
 13. Вивчення рівня розвитку класного колективу, ролі та позиції дітей в колективі.
 14. Вивчення прав дитини («Конвенція про права дитини», Укази Президента та ін.).
 15. Включення дітей в колективну діяльність, додержання принципів природо відповідності та гуманізму.
 16. Виявлення природних нахилів, обдарованості, створення ситуації успіху.
 17. Залучення дітей пільгового контингенту до роботи в МАН, занять в гуртках та секціях спортивного та художньо-естетичного напрямів.
 18. Здійснення активних форм роботи (диспутів, вікторин, літературних і тематичних вечорів, рингів, дискусій та ін.), що спрямовані на формування в учнів загальнолюдських цінностей та рис  загальнолюдської моралі.
 19. Проведення індивідуальної роботи (класний керівник, психолог, соціальний педагог) з батьками, неформальними лідерами (бесіди, тренінги-спілкування, соціально-рольовий, рефлективно–прогностичний, психосаморегуляції), індивідуальні програми створення умов психолого–педагогічного комфорту.
 20. Проведення індивідуальної роботи, організація додаткових занять та допомоги (учнівської та вчительської) з невстигаючими дітьми.
 21. Проведення батьківських лекторіїв на теми зміцнення здоров’я, профілактики шкідливих звичок, формування засад здорового способу життя, соціального захисту дітей пільгових категорій.
 22. Засідання методоб’єднання класних керівників з питань соціального захисту, звіти класних керівників щодо роботи з дітьми пільгових категорій.
 23. Педагогічні та малі  педради з питань соціального захисту, роботи з дітьми пільгових категорій та підвищення їх успішності.
 24. Індивідуальна робота з вчителями, що припускаються відхилень від педагогічних вимог у навчально – виховному процесі.
 25. Працевлаштування дітей пільгових категорій після закінчення навчального року.

 

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ

План роботи  має бути виділений окремим розділом «Робота з охорони дитинства», або об’єднаний з розділом виховної роботи «Організація виховного процесу, охорона дитинства».

У плані передбачити:

 • ознайомлення та роботу з нормативними документами з охорони дитинства;
 • планування заходів на реалізацію діючих програм;
 • проведення обстежень дітей соціально незахищених категорій;
 • організацію харчування;
 • організацію підвозу дітей до школи;
 • контроль за проходженням медичного огляду школярів;
 • організацію спецмедгруп;
 • організацію індивідуального навчання вдома;
 • залучення дітей соціально незахищених категорій до гурткової роботи, факультативів, спортивних секцій;
 • організацію проведення благодійних акцій;
 • оформлення соціальних паспортів школи і класів;
 • проведення методичних оперативок;
 • тематичні вивчення питань з охорони дитинства;
 • взаємодію з органами опіки та піклування;
 • організацію оздоровлення;
 • організацію роботи батьківських лекторіїв з питань допомоги у вихованні дітей та ознайомлення із законодавством з охорони дитинства;
 • організацію профорієнтаційної роботи з дітьми соціально незахищених категорій;
 • розроблення і виконання заходів з охорони дитинства;
 • проведення місячників, громадських оглядів з охорони дитинства;
 • підбиття підсумків успішності дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із проблемних сімей;
 • подачу річної статистичної звітності по охороні дитинства.

 

ПЛАН РОБОТИ ГРОМАДСЬКОГО ІНСПЕКТОРА

Планування роботи громадського інспектора здійснюється на основі річного плану роботи. Складається на півріччя. Передбачає організаційну роботу, методичну роботу (проведення методоперативок, консультацій класним керівникам, розгляд питань на засіданнях методичних об»єднань, дискусійний клубів класних керівників), контроль та керівництво (вивчення досвіду роботи класних керівників з охорони дитинства, вивчення стану роботи педколективу з виконання Закону України «Про охорону дитинства», вивчення стану харчування, відвідування школи дітьми соціально незахищених категорій тощо).

План роботи має бути конкретизованим.

 

СТРУКТУРА ПЛАНУ ГРОМАДСЬКОГО ІНСПЕКТОРА

Вступ

Нормативно-правові документи, якими керується громадський інспектор з охорони прав материнства і дитинства.

Аналітична частина.

Це аналіз роботи громадського інспектора за попередній навчальний рік, пріоритетні напрямки роботи на наступний навчальний рік.

В аналітичній частині слід надати таку інформацію:

            - що виконано за планом, що не виконано, чому;

            - які проведено дослідження, за якою тематикою;

- які проведено обстеження (дітей з групи «ризику», з неблагонадійних сімей тощо) з висновками;

            - робота за програмами (авторськими, районними, міськими, обласними,

  всеукраїнськими, національними);

- аналіз статистичних даних: про що свідчать отримані результати, який прогноз розвитку ситуації на майбутнє, які заходи, за яким змістом необхідно планувати для покращення ситуації, як змінилася ситуація внаслідок виконання певної роботи (просвітницької, профілактичної).

Основні завдання роботи громадського інспектора.

Змістовна частина.

 

ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

Здійснюється на основі річного плану роботи. При характеристиці класу дати психолого–педагогічну характеристику дітей соціально незахищених категорій, соціальний паспорт класу. Посилена індивідуальна робота з дітьми соціально незахищених категорій.

 

НАКАЗИ ПО ШКОЛІ

 • про призначення громадського інспектора з охорони дитинства;
 • про організацію харчування у школі;
 • про організацію оздоровлення;
 • про підсумки оздоровлення;
 • про проведення громадського огляду;
 • про підсумки громадського огляду;
 • про організацію роботи спецмедгруп;
 • про організацію роботи гуртків і секцій;
 • про організацію індивідуального навчання дітей вдома;
 • про організацію та проведення місячника з охорони дитинства;
 • про підсумки проведення місячника;
 • про систему роботи класного керівника із соціального захисту дітей соціально незахищених категорій;
 • про роботу громадського інспектора з охорони дитинства тощо.

 

У МЕТОДИЧНИХ КАБІНЕТАХ ШКОЛИ

оформити картотеку нормативно–правових актів із питань охорони дитинства і керуватися цими документами в роботі.

 

УДОСКОНАЛИТИ РОБОТУ З КОНТРОЛЮ

періодично на наради при директорові, на педради виносити питання охорони дитинства, заслуховувати звіти класних керівників, громадського інспектора, хід виконання заходів.

 

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ З ОХОРОНИ ДИТИНСТВА:

 1. Списки дітей усіх соціально незахищених категорій.
 2. Особові справи на дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування:
 • копія свідоцтва  про народження;
 • документи, що засвідчують відсутність батьків;
 • рішення опіки та піклування або суду про призначення опіки;
 • щорічні акти обстежень;
 • розписка в отриманні єдиного квитка;
 • реєстраційна картка відповідно до зразка;
 • результати щорічних медичних оглядів;
 • документи, що засвідчують матеріальне забезпечення дітей;
 • документи, що засвідчують забезпечення дітей майном, житлом, землею.
 • акти обстеження житлово–побутових  умов проживання дітей. (В акті має бути детально відображено умови проживання дитини – чи забезпечена вона сезонним одягом, продуктами харчування, чи створено умови для підготовки уроків, санітарний стан приміщення, чи потребує допомоги, які у неї стосунки з батьками, чи трапляються випадки насильства від батьків чи осіб, які їх заміняють щодо дитини). Усі акти затверджує директор школи. Акти аналізують класні керівники, громадський інспектор з охорони дитинства, їх виносять на розгляд педради, наради з  директором. За результатами приймають конкретні рішення - надати матеріальну допомогу через зібрання коштів чи проведення благодійних акцій, звернутися до органу місцевого самоврядування, у центр соціальних служб для молоді для встановлення соціального супроводу, у Червоний Хрест із проханням надання допомоги, залучити психолога для надання психологічної допомоги, допомогти педагогічно, залучити до участі в роботі гуртка тощо.

На основі актів обстежень складають соціальний паспорт школи.

 • книга надання матеріальної допомоги дітям соціально незахищених категорій;
 • журнал реєстрації вхідної документації з охорони дитинства;
 • накази, розпорядження, вказівки, методичні рекомендації, заходи інформаційні листи, листи – орієнтування;
 • матеріали, що ілюструють виконання нормативно–правової документації.

 

 


 

Соціальний захист  дітей пільгових категорій.

 

   На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня    1994 року № 226   «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» діти даної пільгової категорії стовідсотково забезпечені Єдиними квитками, про що свідчить  журнал обліку видачі Єдиних квитків  відповідно до  Інструкції про виготовлення і правила користування Єдиним квитком для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19 червня 1996 року № 216, вищезазначені журнали обліку ведуться у кожному навчальному закладі.    Усі діти -сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, забезпечені безкоштовним харчуванням за рахунок бюджетних коштів.

  Керуючись Законом України «Про оздоровлення та відпочинок»,  на виконання розпорядження голови  райдержадміністрації  від 25 квітня 2018 року № Р-116/0/357-18 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2018 року»,  з метою дотримання чинного законодавства у сфері літньої оздоровчої кампанії, створення оптимальних умов для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи під час літніх канікул 2018 року, відповідно до пункту 3 напрямок «Соціальний захист учасників освітнього процесу» Комплексної програми розвитку освіти в Покровському районі на період 2018 – 2022 роки    з  07.06 по 27.06. 2018 року  20 учнів   з числа дітей -сиріт та дітей , позбавлених батьківського піклування, дітей  з багатодітних та малозабезпечених сімей  були оздоровлені  ДЗОД «Молода гвардія»  м.Бердянськ.

    На виконання  Комплексної  програми розвитку освіти  у Покровському районі на період 2018  - 2022 роки  від 15.12.2017року № 316 – 21/ VІІ,   абзацу 5 п.13 Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (із змінами), з метою забезпечення соціального захисту дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування  у серпні 2018 року придбано  шкільну та спортивну форми  для  дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.


  


 

 

   На виконання  Комплексної програми розвитку освіти  у Покровському районі на період 2018 - 2022 роки  від 15.12.2017року № 316 – 21/ VІІ, абзацу 5 п.13 Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (із змінами), з метою забезпечення соціального захисту дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у серпні 2018 року . придбано  18 комплектів шкільної форми та 18 – спортивної для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

   Керуючись Законом України «Про оздоровлення та відпочинок»,  на виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 25 квітня 2018 року № Р-116/0/357-18 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2018 року»,  з метою дотримання чинного законодавства у сфері літньої оздоровчої кампанії, створення оптимальних умов для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи під час літніх канікул 2018 року, відповідно до пункту 3 напрямок «Соціальний захист учасників освітнього процесу» Комплексної програми розвитку освіти в Покровському районі на період 2018 – 2022 роки    з 07.06 по 27.06. 2018 року 20 учнів з числа дітей -сиріт та дітей , позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей були оздоровлені ДЗОД «Молода гвардія» м.Бердянськ.

 

 


 

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ

громадського інспектора

з охорони дитинства

 

1.    Наказ «Про призначення громадського інспектора з охорони дитинства»

2.    План роботи громадського інспектора з охорони дитинства.

3.    Наявність та облік вхідної та вихідної документації  з питань охорони дитинства.

4.    Основні нормативно-правові документи  з питань охорони дитинства.

5.    Списки :

·       дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

·       дітей-напівсиріт

·       дітей з багатодітних сімей

·       дітей з малозабезпечених сімей

·       дітей з неповних сімей

·       дітей із сімей матерів-одиночок

·       дітей-інвалідів

·       дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

·       дітей з неблагополучних сімей

6.    Облік наданої допомоги згідно цих списків

7.    Списки дітей, які безкоштовно харчуються ( відвідують дошкільний заклад )

8.    Акти обстеження на підтвердження цих списків.

9.    Особові справи дітей-сиріт. Облік надання пільг, допомоги, проведеної роботи.

10.   Облік проведеної профілактичної роботи з дітьми, які проживають в неблагополучних сім’ях, сім’ях, які опинилися в складних життєвих обставинах,  та  допомоги, наданої їм.

11.                      Журнал реєстрації Єдиних квитків.

12.                      Фінансова документація (усі пільгові категорії).

13.                      Особі справи.

14.                      Зайнятість у позаурочний час.

15.                      Питання на нараду.

16.                      Виховні плани (класних керівників та загально шкільний)

17.                      Сім’ї, що опинилися у складних життєвих обставинах.