Відділ освіти, молоді і спорту Покровської районної державної адміністрації

 

Законодавство України про дошкільну освіту

 

 

Законодавство України про дошкільну освіту базується на Конституції України (254к/96-ВР) і складається із Закону України "Про освіту" (1060-12), Закону України ''Про дошкільну освіту'', інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Правові засади розробки змісту обов’язкової дошкільної освіти:

- Базовий компонент дошкільної освіти (ст. 22, 23 Закону України «Про дошкільну освіту» ),
- Державна базова програма (ст. 23 Закону України «Про дошкільну освіту» ), Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Дитина” затверджена МОН України(Лист МОН України №1/11-11177від 08.12.2010 р)
- Навчально-методичні посібники (ст. 23 Закону України «Про дошкільну освіту» ).

Базовий компонент дошкільної освіти (БКДО) - відповідно до ст.22, 23 Закону України “Про дошкільну освіту”

- є державним освітнім стандартом,
- визначає вимоги до рівня розвиненості, вихованості, навченості дітей перед вступом до школи – мінімальне освітнє ядро. Вимоги БКДО як освітнього стандарту реалізуються упродовж усього дошкільного віку через різні форми здобуття дошкільної освіти шляхом організації і змістового наповнення освітньої роботи за чинними програмами.
- має оновлюватися 1 раз на 10 років.

Нова редакція БКДО підготовлена оновленим складом робочої групи, пройшла громадське обговорення через веб-сайт МОНмолодьспорт, доопрацьована відповідно до зауважень і пропозицій науковців НАПН України, фахівців Міністерства, ІІТЗО,викладачів і методистів ІППО, ВНЗ, працівників ДНЗ, схвалена комісією з дошкільної педагогіки і психології НМР з питань освіти МОНмолодьспорт (протокол №3 від 11.04.2012), підготовлена до розгляду колегією Міністерства 26.04.2012.

Перелік нормативно-правової документації щодо діяльності ДНЗ
(за матеріалами офіційного сайту Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України)

 

 ЗАКОН УКРАЇНИ
Про освіту

 

 

Закон України "Про дошкільну освіту"

 

    Загальні положення

 

Навчальні заклади системи дошкільної освіти, їх повноваження

 

Управління системою дошкільної освіти

 

Організація навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі

 

- Науково-методичне забезпечення системи дошкільної освіти

 

Учасники навчально-виховного процесу у сфері дошкільної освіти   

 

- Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база дошкільних навчальних закладів

 

Міжнародне співробітництво

 

- Відповідальність у сфері дошкільної освіти

 

Прикінцеві положення

 

 

 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

 

“Про дошкільну освіту”;
“Про фізичну культуру і спорт”;
“Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу” від 06.07.2010 № 2442-VІ;

 

ПОСТАНОВИ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
“Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року” від 13.04.2011 № 629 ;
“Про затвердження порядку медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах” від 14.06.2002 № 826 ;
“Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад” від 12.03.2003 № 305;
“Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс “дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад”, ” загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад” від 12.03.2003 № 306;
“Про затвердження положення про центр розвитку дитини” від 05.10. 2009 № 1124;
“Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів” від 05.10. 2009 № 1122;

 

НАКАЗИ МОН УКРАЇНИ

“Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення навчальної літератури для дітей дошкільного віку” наказ МОН від 12.05.2014 № 572

“Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)” наказ МОНмолодьспорту від 22.05.2012 № 615;
“Про навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку “Впевнений старт” наказ МОНмолодьспорту від 21.05.2012 №604;
“Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів “Вихователь року” наказ МОНмолодьспорту від 15.05.2012 № 582;
“Про затвердження Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу” наказ МОН від 09.11.2010 №1070;
“Про затвердження типового обліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах” наказ МОН від 11.09.2002 № 509;
“Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу” наказ МОН від 24.04.2003 № 257;
“Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів” наказ МОН від 24.07.2001 № 658;
“Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів” наказ МОН від 16.08.2004 № 658;
“Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах” наказ МОН від 28.10.2008 № 985;
“Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах” спільний наказ Міністерства охорони здоров’я України, МОН від 30.08.2005 № 432/496;
“Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах” спільний наказ Міністерства охорони здоров’я України, МОН від 17.04.2006 №298/227;
“Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу” спільний наказ Міністерства охорони здоров’я України, МОН від 27.03.2006 № 240/165

 

ЛИСТИ МОН УКРАЇНИ

“Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах” лист МОН від 23.09.2014 №1/9-482
“Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році” лист МОН від 27.06.2014 № 1/9-341
“Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році” лист МОН від 07.08.2014 № 1/9-339
“Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї” лист Міністерства від 26.11.2010 № 1/9-812
“Про дошкільну освіту” лист Міністерства від 27.09.2010 № 1/9-666
“Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку” лист Міністерства від 19.08.2011 № 1/9-634
“Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах” лист Міністерства від 29.07.2011 № 1/9-577
“Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу” лист Міністерства від 16.08.2010 № 1/9-563
“Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку, у дошкільних навчальних закладах” лист Міністерства від 21.07.2012 № 1/9-552
“Щодо проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів” лист Міністерства від 15.05.2012 № 1/9-363
“Про розроблення програм для дошкільної освіти” лист Міністерства від 28.02.2013 № 1/9-152
“Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році” лист Міністерства від 20.06.2013 № 1/9-446
Інструктивно-методичні рекомендації “Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період” лист МОНмолодьспорту від 28.05.12 № 1/9-413;
Інструктивно-методичні рекомендації “Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період” лист МОНмолодьспорту від 16.03.12 № 1/9-198;
Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення “Тижня безпеки дитини” лист МОНмолодьспорту від 19.08.2011 № 1/9-635 ;
“Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку” лист МОНмолодьспорту від 27.09.2010 № 1/9-666;
“Планування роботи в дошкільних навчальних закладах” від 03.07.2009 № 1/9-455;
“Термін перебування дітей, які досягли шестирічного віку, в дошкільних навчальних закладах” від 19.05.2006 № 1/9-349;
“Про режим роботи дошкільних навчальних закладів” від 24.01.2007 № 1/9-36;
“Про організацію обліку дітей дошкільного віку” від 07.05.2007 №1/9-263;
“Про присвоєння педагогічних звань “вихователь-методист” та “старший вихователь” від 26.11.2007 № 1/9-706;
“Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах” від 21.06.2007 № 1/9-394
“Про проведення державної атестації у дошкільних навчальних закладах” від 17.11.2007 № 1/9-711
“Про проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності” від 26.02.2008 № 1/9-101
“Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів” від 23.05.2008 №1/9 – 335
“Про прийом дітей до навчально-виховних комплексів “дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад” від 17.12.2008 № 1/9-812
“Про функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу” від 15.12.2008 № 1/9-904
“Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп” від 26.11.2008 № 1/9-764
“Про атестацію музичних керівників, інструкторів з фізкультури у дошкільних навчальних закладах” від 16.03.2009 № 1/9-165;
“Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей” від 26.11.2009 № 1/9-812
“Про призначення завідувача дошкільного навчального закладу” від 26.11.2009 № 1/9-810

 

IНСТРУКТИВНО - МЕТОДИЧНІ ЛИСТИ МОН УКРАЇНИ

- ‘‘Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі’‘ Лист ІІТЗО від 26.07.2010р. №1.4/18-3082;
- ‘‘Планування роботи в дошкільних навчальних закладах’‘ від 03.07.2009 № 1/9-455
- ‘‘Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади’‘ від 04.10.2007 № 1/9-583

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

- ‘‘Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах’‘ від 17.03.2006 № 1/9-153;
- ‘‘Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку у дошкільних навчальних закладах’‘ від 18.07.2008 № 1/9-470;
- ‘‘Організація освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році’‘ від 10.06.2009 № 1/9-393;
- ‘‘Про здійснення соціально-педагогічного патронату’‘ від 17.12.2008 № 1/9-811


ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція)

Програми розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку

 

ПЕРЕЛІКИ НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ РЕКОМЕНДОВАНИХ МІНІСТЕРСТВОМ

Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році

Перелік навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАДАННЯ ГРИФІВ РУКОПИСАМ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Інформація про припинення чинності грифів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України для окремих видань з дошкільної освіти;
Інформація щодо надання грифів МОН у 2012 році
Інформація щодо надання грифів МОН у 2011 році
Інформація щодо надання грифів МОН у 2010 році

Розвивати духовний потенціал особистості дошкільника
Розмаїття навчальних видань для освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку

Інформація про застосування періодичних видань
 

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Про використання навчальної літератури в дошкільних навчальних закладах
Про чинні програми з дошкільної освіти
Про припинення чинності грифів Міністерства освіти і науки України для окремих видань з дошкільної освіти у 2013/2014 навчальному році